Make your own free website on Tripod.com
ANALISIS FIZIK SPM 2003FIZIK SPM 2003

INFO:

Laman ini akan memaparkan maklumat analisis
kertas soalan Fizik SPM 2003.

 

TOPIK

BILANGAN SOALAN

KERTAS 1 KERTAS 2 KERTAS 3
OBJEKTIF STRUKTUR ESEI STRUKTUR ESEI
BIL SOALAN BHGN A BHGN B BHGN C BHGN A BHGN B
PENGENALAN KEPADA FIZIK 3 1      
 
DAYA DAN GERAKAN 7 2 1  
 
1
SIFAT JIRIM 8 1     1
 
HABA DAN TENAGA 5 1   1  
 
CAHAYA DAN PENGLIHATAN 6 1      
 
GELOMBANG 6 1    
 
1
ELEKTRIK DAN KEELEKTROMAGNETAN 8   1   1
 
ELEKTRONIK 4 1      
 
KERADIOAKTIFAN 3     1  
 
JUMLAH 50 8 2 2 2 2