Make your own free website on Tripod.com
JURUSAN DI SMTKLJURUSAN DI SMTKL

INFO:

Laman ini memaparkan jurusan-jurusan yang ditawarkan di SMTKL
dan matapelajaran yang dipelajari dalam setiap jurusan.

 

JURUSAN MATA PELAJARAN ELEKTIF MATA PELAJARAN TERAS
KEJURUTERAAN
MEKANIKAL
 • Pengajian Kejuruteraan Mekanikal
 • Lukisan Kejuruteraan
 • Matematik Tambahan
 • Kimia
 • Fizik
 • BAHASA MELAYU
 • BAHASA INGGERIS
 • SEJARAH
 • PENDIDIKAN ISLAM/
  PENDIDIKAN MORAL
 • MATEMATIK MODEN
 • BAHASA INGGERIS, SAINS
  DAN TEKNOLOGI (EST)
 • PENDIDIKAN JASMANI
  DAN KESIHATAN
KEJURUTERAAN
AWAM
 • Pengajian Kejuruteraan Awam
 • Lukisan Kejuruteraan
 • Matematik Tambahan
 • Kimia
 • Fizik
 • BAHASA MELAYU
 • BAHASA INGGERIS
 • SEJARAH
 • PENDIDIKAN ISLAM/
  PENDIDIKAN MORAL
 • MATEMATIK MODEN
 • BAHASA INGGERIS, SAINS
  DAN TEKNOLOGI (EST)
 • PENDIDIKAN JASMANI
  DAN KESIHATAN
KEJURUTERAAN
ELEKTRIK
DAN
ELEKTRONIK
 • Pengajian Kejuruteraan Elektrik
  dan Elektronik
 • Lukisan Kejuruteraan
 • Matematik Tambahan
 • Kimia
 • Fizik
 • BAHASA MELAYU
 • BAHASA INGGERIS
 • SEJARAH
 • PENDIDIKAN ISLAM/
  PENDIDIKAN MORAL
 • MATEMATIK MODEN
 • BAHASA INGGERIS, SAINS
  DAN TEKNOLOGI (EST)
 • PENDIDIKAN JASMANI
  DAN KESIHATAN
PERDAGANGAN
 • Pengajian Keusahawanan
 • Perdagangan
 • Matematik Tambahan
 • Kimia
 • Fizik
 • BAHASA MELAYU
 • BAHASA INGGERIS
 • SEJARAH
 • PENDIDIKAN ISLAM/
  PENDIDIKAN MORAL
 • MATEMATIK MODEN
 • BAHASA INGGERIS, SAINS
  DAN TEKNOLOGI (EST)
 • PENDIDIKAN JASMANI
  DAN KESIHATAN