Make your own free website on Tripod.com
TAKWIM SEKOLAHTAKWIM SEKOLAH

INFO:

Laman ini akan memaparkan maklumat tentang takwim sekolah.
Takwim sekolah adalah perancangan aktiviti sekolah, jadi
kemungkinan perancangan itu akan dilaksanakan atau
mungkin juga tidak. Jangan mengharapkan kepada
rancangan semata-mata. Sesungguhnya, Tuhanlah yang
menentukan segala-galanya.